Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

afdeling pijngeneeskunde DC Klinieken†Roermond
patientenvoorlichting in het algemeen
De voorlichtings materiaal die is weergegeven is een indicatie van visie van de auteur van deze website en geeft aan hoe pijnbehandelingen in Roermond in het algemeen plaatsvinden.

De informatie is grotendeels gebaseerd op voorlichtingsmateriaal zoals die eind jaren '90 door de Sectie pijnbestrijding van de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is opgesteld. Deze informaties werden door de sectie pijnbestrijding voor algemeen gebruik opgesteld met de bedoeling deze aan te passen naar de lokale omstandigheden. De commissie die de voorlichtings bruchures samenstelde bestond uit† Peter de Jong (voorzitter), Olaf Rohof, en Jan-Willem Lahaye. Er werd gewerkt insamenspraak met de Commissie Patienten Voorlichting dat voortgekomen was uit de VVAA en de LSV.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de ontwikkelingen op gebied van de pijnbestrijding op de voet worden gevolgd. Hierbij lopen wij soms vooruit op richtlijnen. Een belangrijk voorbeeld is dat we al drie jaar geleden met Ketanest infusie waren begonnen terwijl de publicaties hierover pas vorig jaar verschenen. Soms komen er uitspraken in landelijke richtlijnen die door ons genuanceerd worden opgevat. Daar waar wij niet in overeenstemming met richtlijnen handelen, wordt dit zo veel mogelijk aangegeven.

In het algemeen geld dat het resultaat van pijnbehandeling zeer wisselend is. PatiŽnten die worden doorverwezen naar de pijnpoli hebben vaak zeer hardnekkige pijnklachten, die onvoldoende reageren op gewone middelen. Als het middels een pijn behandeling lukt om 50% pijnvermindering te bewerkstelligen gedurende meerdere maanden of langer dan beschouwen we dit als een (gedeeltelijk)†succes. Als daarbij ook het functioneren zowel maatschappelijk als economisch als psychisch verbeterd dan is dat zeker ook meegenomen. Al deze factoren zijn moeilijk te meten, maar de schatting is dat onze succespercentage rond de 60% ligt. We proberen dit bewust niet rooskleuriger af te schilderen dan het is. Soms moeten we genoegen nemen met een zeer beperkt resultaat, maar soms zijn patiŽnten ook helemaal pijnvrij na een behandeling.

De hoofdcategorieŽn pijn en pijnbehandeling worden in de lijst aan de linkerzijde van deze pagina aangegeven. Gedetaileerdere informatie zit vaak verborgen in de informatie door middel van links die goed te herkennen zijn. De informaties worden regelmatig bijgewerkt om de actuele situatie te weerspiegelen.

De zogenaamde facetbloks en SI denervaties, werden†sinds begin 2015,†nooit vergoed, in geen enkel ziekenhuis, ook niet met een top verzekering. Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat U niet onverwachts met een hoge rekening wordt geconfronteerd die niet vergoed wordt.† De DC Klinieken komt nu†dit jaar een prijsafspraak die voor ons kostendekkend is die U zelf moet bekostigen. Dit is vergelijkbaar met andere vormen van niet-verzekerde zorg zoals cosmetische chirurgie. Ik kunt bellen voor nader informatie hierover

PatiŽnten die in behandeling zijn bij Dr. de Jong kunnen in aanmerking komen voor sedatie. Dit houd in dat de patiŽnt tijdens de behandeling middelen krijgt toegediend via een infuus die†zorgen voor een sterk verminderd bewustzijn en pijnbeleving.†De voorwaarde hiervoor zijn vastgelegd in een richtlijn op initiatief van de Ned. Ver. voor Anesthesiologie, die†in 2011†jaar van kracht wordt.


De behandeling met Qutenza pleisters is eind november 2010 van start gegaan. Het is een veelbelovende techniek voor mensen met zenuwpijn.

Indien U speciefieke informatie verlangt over U eigen pijnproblematiek kan U eventueel per e-mail contact met ons opnemen: Roermond@DCklinieken.nl
P.C. de Jong, anesthesioloog/pijnbestrijder

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016