Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie - sectie pijnbestrijding††† 9 juni 1998

www.pijnpolikliniek.info††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10 maart 2008

Deze folder is bestemd voor patiŽnten die in aanmerking komen voor een

RF GANGLION SFENOPALATINUM

Inleiding

Indien U lijdt aan bepaalde vormen van aangezichts- en hoofdpijn komt U in aanmerking voor deze behandeling.

RF ganglion sfenopalatinum

Bij de RF ganglion sfenopalatinum wordt een speciale naald bij deze zenuwknoop achter in de neus geplaatst via de wang. Door deze zenuwknoop verlopen met name zenuwvezels die vaker te maken kunnen hebben met bepaalde vormen van aangezichts- en hoofdpijn. Bij de behandeling wordt onder rontgendoorlichting een speci≠ale naald via de wang geplaatst bij het betreffende zenuw≠knoopje achter in de neus. Dit gebeurt onder plaatselijke ver≠doving.Allereerst wordt de naaldpositie gecontroleerd met kleine stroompjes, die te voelen zijn in neus of gehemelte. Vervolgens vindt verdere verdoving plaats en volgt de eigenlijke behandeling van het zenuw≠knoopje met warmte die opgewekt wordt door middel van radiofrequente (RF) stroom. De behandeling vindt plaats in dagbehandeling.

Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; toch bestaat er een geringe kans op complicaties. Er bestaat een kleine kans, dat er tijdelijk een doof gevoel ontstaat in het gehemelte aan de behandelde kant. Ook kan er een bloeduitstorting in de wang optreden.Bij on≠geveer 3% van de patiŽnten treedt een bloedneus op, omdat in de neus een bloedvaatje geraakt kan worden. Soms is het nodig dat de KNO arts deze bloedneus moet behande≠len.

Bijwerking

Na de behandeling kan napijn optreden, die enkele weken kan aanhouden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen (bv. para≠cetamol volgens bijsluiter).

Resultaat

Pas na enkele weken kan het resultaat van de behandeling be≠oordeeld worden. In een aantal gevallen is verdere behandeling noodzakelijk.

Let op!

1.Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen, dat iemand anders u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose≠dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

Vragen?

Indien u na het lezen nog vragen heeft dan kunt u deze met uw behandelend arts bespreken.

P.C. de Jong

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 03-03-2015