Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Pijnpolikliniek Laurentius Ziekenhuis Roermond

22-05-2005    www.pijnpolikliniek.info

 

Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een

CHORDOTOMIE

 

Inleiding

Bij ernstige pijnklachten ten gevolge van kanker werken pijn­stillers soms onvoldoende, of treden er teveel bijwerkingen op. Indien de pijn zich met name in één lichaamshelft bevindt, bestaat de mogelijkheid om deze pijn te bestrijden door middel van een blokkade in het ruggenmerg. Dit noemt men in medische termen een "chordotomie". De opname duurt enkele dagen.

 

Chordotomie

Bij deze behandeling wordt de pijnbaan in het ruggenmerg opge­zocht met een speciale naald. De baan wordt vervolgens onder­broken door middel van warmte door middel van radiofrequente stroom  (zie voorlichting RF-laesies). De be­handeling vindt in de nek plaats vlak onder het oor. Hier wordt de huid plaatselijk verdoofd. De behandeling vindt plaats aan de tegenover liggende lichaamshelft dan waar de pijn zich bevindt. De reden hiervoor is dat de pijnbaan gekruist verloopt. Het gevoel voor warmte en koude verloopt via dezelfde baan. Het gevoel voor warmte en koude zal dan ook na de behandeling aan de betreffende lichaamshel­ft (waar oorspronkelijk de pijn zat) zijn verdwenen.

 

röntgenbeeld van de percutane chordotomie   

Complicaties

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd; is er een geringe kans op het optreden van complicaties. Een stoornis in de blaasfunctie kan in sommige gevallen op­treden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk wordt. In zeldzame gevallen kan krachtverlies optreden aan de kant van de blokkade. In de meeste gevallen herstelt zich dit weer. Deze stoornissen treden op door een tijdelijke vochtop­hoping rond de behandelde plaats in het ruggenmerg, u krijgt  enkele dagen een tablet (ora­dexon) voorgeschreve­n, om genezing daar­van te bespoedigen. Na ongeveer 6 maanden is er een geringe kans op het optred­en van een branderige pijn of onaangena­am gevoel in het oorspronkelijke pijngebied. Verder kunt U allergisch zijn voor röntgencontrastvloeistof. Dit kan aanleiding geven tot jeuk, huiduitslag of kortademingheid. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

 

Resultaat

De kans op succes van deze behandeling is vrij groot. Enkele uren na de behandeling is het effect van de behandeling merkbaar.

 

Let op!

1.Na de behandeling is ook het warmte/koude gevoel aan de kant van de oorspronkelijke pijn verdwenen. U dient na de behandeling dus voorzichtig te zijn met het hanteren van hete of koude voorwerpen.

2. Loop, zowel binnens- als buitenshui­s, op deugdelijk schoeisel. U kunt namelijk met uw voet ergens intrappen zonder dat u pijn gewaar wordt.

3. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

4. Indien u bekend bent met een allergie voor röntgecontrastvloeistof dient u dit bekend te maken.

 

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze met uw behandelend arts bespreken. 

P.C. de Jong 
 

De beste tijden om het secretariaat te bellen zijn:

Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdagmorgen van 08.30 tot 12.00 uur: (0475) 382128.

 

© PijnPolikliniek.info, last changed on 17-08-2005

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 03-03-2015