Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                                                        15 september 2011

 

gepulseerd-RF behandeling GANGLION DORSALE of RHIZOTOMIE.   www.pijnpolikliniek.info

 

Inleiding

Indien u klachten heeft, die te maken hebben met de wervelko­lom en er uitstraling bestaat naar hoofd, arm, romp of been, dan kunt u in aanmerking komen voor deze behandeling. Dit is vast te stellen door middel van het lichamelijk onderzoek. Meestal betreft het de nekwervels.

 

RF ganglion dorsale of rhizotomie

Rhizotomie is afgeleid van het griekse “rhizos” dat wortel betekent, terwijl “ganglion dorsale”, achterste zenuwknoop betekent.  RF ganglion dorsale of Rhizotomie is een behandeling, waarbij met een speciale naald een zenuwwortel wordt behan­deld. Na locale verdoving van de huid wordt onder röntgendoorlich­ting een speciale naald geplaatst bij de betreffende zenuwwor­tel. De naaldpositie wordt gecontroleerd met kleine test­stroompjes, vervolgens wordt verder  verdoofd  en wordt de zenuwwortel verwarmd tot 42° (door middel van gepulseerd radiofrequente stroom  (zie voorlichting RF-laesies). Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding in de zenuwwortel beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnver­mindering optreedt. 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de behandeling op niveau van de nekwervels vaak zeer effectief kan zijn, zij het meestal niet blijvend. Op niveau van de lendenwervels zijn de resultaten teleurstellend. De nieuwste richtlijn vermeld dat het alleen geindiceerd is bij de zogenaamde radiculaire pijn. Deze groep is slechts 1-2% van het totaal van chronsch lage rugpijn. Daarom is het aantal lumbale rhizotomieen sterk terug gelopen,

 

                

           

Röntgenbeeld van een rhizotomie

 

Complicaties

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan er een ge­voelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel en uiterst zelden een krachtsvermindering. In het algemeen herstellen deze stoornissen zich binnen enkele weken. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; desalniette­min bestaat er een geringe kans op het optreden van deze com­plicatie.

In sommige gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (b.v. parace­tamol of tramadol volgens bijsluiter). Zonodig kan in overleg met uw be­handelend arts of huisarts een andere pijnstiller worden voor­geschreven.

 

Bijwerking

Als u ­­allergische bent voor röntgencontrastvloeistof,  dan kunt u jeuk, huiduitslag en kortademigheid ervaren. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot een ernstige bloeddrukdaling.

 

Resultaat

Pas na 2 tot 3 maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten. In een aantal gevallen zal een verdere behandeling noodzakelijk zijn.

 

Let op!

1.Informeert u ons voor de behandeling bij een (eventuele) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand anders u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is, dient dit vier dagen tevoren gestaakt te worden.

4. Indien u bekend bent met een allergie voor röntgencontrastvloeistof dient u dit bekend te maken. 

 

Vragen?

Indien u vragen heeft kunt u die altijd met uw behandelend anesthesioloog bespreken.

 

De beste tijden om het secretariaat te bellen zijn:

Maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.30 uur: 0475 352772

 

 

P.C. de Jong

 

 

 

 

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 10-03-2016