Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
                 patienten voorlichting            
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

DC Klinieken Roermond                           1 juni 2013

 

Deze folder is bestemd voor patiënten, die in aanmerking komen voor een

RF FACET­DENERVATIE (RF-behandeling mediale tak van de ramus dorsalis)

www.pijnpolkliniek.info

Let op, vanaf begin 2015 wordt de facet blok van de lage rug nergens meer vergoed, in geen enkel ziekenhuis, ook niet met een top verzekering. Wij zullen in ieder geval ervoor zorgen dat U niet onverwachts met een hoge rekening wordt geconfronteerd die niet vergoed wordt. Inmiddels is er een prijsafspraak gemaakt die voor ons kostendekkend is die U zelf moet bekostigen. Dit is vergelijkbaar met andere vormen van niet-verzekerde zorg zoals cosmetische chirurgie. Ik kunt telefonisch inlichtingen inwinnen over de prijs. Soms is het mogelijk dat er een combinatie behandeling wordt verricht. Dan de andere behandeling aangekruist en wordt de facetblok niet in rekening gebracht. Voor de nek en borstwervels is er geen probleem met de vergoedingen.

Inleiding

Indien u klachten heeft, uitgaande van de wervelkolom, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een RF facetdenervatie. In het algemeen betreft het pijn die uitstraalt en verergert met strekken en draaien. Vanuit de lage rug is de uitstraling meestal naar bil en been, vanuit de borstwervels naar de flank, en vanuit de nekwervels naar schouder of achterhoofd. Dit is een behandeling waarbij de pijngeleiding vanuit de steungewrichtjes, die gelegen zijn aan de achterkant van de wervelkolom, beïnvloed wordt. In veel gevallen treedt hierdoor een pijnvermindering op. 

Diagnose  facetpijn syndroom

De volgende verschijnselen pleiten voor een facetpijn syndroom

 

Eenzijdige (of dubbelzijdige) pijn naast het wervelkolom

Geen uitstraling voorbij de knie

Uitlokken of verergeren van de pijn door unilaterale druk op het facetgewricht

Pijn bij strekken of draaien naar de kant van de pijn

Gespannen spieren aan de kant van de pijn

Bewegingsbeperking aan de kant van de pijn

Pijn wordt verlicht door buigen

 

Tijdelijke pijnverlichting na een proefblokkade met plaatselijke verdoving

Vanaf eind 2012 wordt landelijk een studie gedaan naar de efffectiviteit van de facetblok op lage rugniveau. Dit vindt plaats in een twaalftal ziekenhuizen, maar alle pijnklinieken hebben zich aan dit protocol te houden. Onder andere, houdt dit in dat er vooraf een proefblokkade dient te worden gedaan. Bij de proefblokkade worden naalden geplaatst zoals bij de 'definitieve' behandeling, maar wordt er alleen verdoving toegediend. Na 30-tot 90 minuten wordt gevraagd hoe het met de pijn gaat. Als de pijn duidelijk minder is, dan wordt een behandeling met RF stroom ingepland.

De ervaring leert dat proefblokkades meestal positief zijn (dus minder pijn geven gedurende enkele uurtjes). Het nadeel is verder dat men twee keer geprikt moet worden. Als een patient een succesvolle behandeling heeft gehad in het verleden en recidief pijn krijgt. dan kan de proefblok worden overgeslagen.

                  

                                                                       facetblok op lendenwervel niveau

RF facetdenervatie

Bij de RF facetdenervatie wordt de huid verdoofd. Onder röntgendoorlichting worden naalden geplaatst bij de zenuwtakjes van de betreffen­de steungewrichten. Vervolgens wordt met een klein stroompje de positie van het naaldpuntje gecontroleerd en wordt na verdere ver­doving de naaldpunt verwarmd (door radiofrequente (RF) stroom). Hierdoor wordt het betreffende zenuwtje voor langere tijd 'uitge­schakeld'. In werkelijkheid behoudt de zenuw zijn normale functie. Alleen de pijngeleiding wordt gedempt. 
(zie voorlichting RF-behandelingen)

     

  

facetdenervatie in halsgebied  

Complicatie en bijwerkingen

Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in de huid in de buurt van de behandelde steungewrichten. In de loop van enkele weken zal het gevoel vanzelf langzaam terugkeren.
In zeldzame gevallen kan na een facetbehandeling in de hals, een stemband uitvallen met heesheid als gevolg.

In veel gevallen treedt na de behandeling napijn op. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (b.v. parace­tamol of tramadol volgens bijsluiter). Zonodig kan in overleg met uw be­handelend arts of huisarts een andere pijnstiller worden voor­geschreven.

 

Resultaat

Pas na 2 tot 3 maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op de pijnklachten bemerkt. In een aantal gevallen zal een aanvullende behan­de­ling nodig zijn.

 

Let op!

1.Informeert u ons a.u.b. voor de behandeling bij een (moge­lijke) zwangerschap.

2.Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.

3.Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt (zoals Sintrom, fenprocoumon, Marcoumar of acenocoumarol) waarvoor controle bij de thrombose­dienst noodzakelijk is, dan dient u hier vier dagen voor de behandeling mee te stoppen.

 

Vragen?

Deze kan u vragen aan de behandelende anesthesist

 

De beste tijden om te bellen zijn maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur: 0475-352770 

P.C. de Jong

 

 

Bij de proefblokkade worden naalden geplaatst thv een viertal facetgewrichten onder Rontgendoorlichting. Eventueel kan de positie van de naalden worden bevestigd met stroomtestjes. Daarna wordt op ieder niveau een kleine hoeveelheid plaatselijke verdoving ingespoten. Na 30 tot 60 minuten wordt het effect geevalueeerd. Als de pijn globaal met de helft is afgenomen, dan wordt dit als een positieve proefblokkade beschouwd en kan eventueel een radiofrequente behandeling worden ingepland.

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 19-02-2018