Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

welkom op de website van�het�
Pijncentrum DC Klinieken Roermond en Maastricht


Op deze website vindt U informatie over pijn in het algemeen, over specifieke pijnsyndromen en over de behandeling van pijn zoals dat op de pijnpolikliniek in Roermond en Maastricht plaatsvindt.

Deze website is van begin af aan een persoonlijke website geweest van de onderstaand auteur. Ik was tot twee jaar geleden nog verbonden aan de pijnpolkliniek van het Laurentius Ziekenhuis. Daar heb ik 16 jaar met veel plezier gewerkt, maar per 1 oktober, 2011, heb ik een overstap gemaakt naar de nieuwe zelfstandig behandelcentrum: het DC Klinieken Roermond. De site heeft het afgelopen jaar meer dan 30.000 bezoekers gehad uit heel Nederland en Vlaanderen.

Vanaf 2013 is DCklinieken Roermond met alle zorgverzkeraars gecontracteerd, behalve Menzis. Hoewel Menzis maar 1% van onze patienten omvat, zouden wij het jammer vinden als we deze patienten kwijt zouden raken. Eind december 2013 kregen al onze patienten die bij Menzis verzekerd waren een bericht met het verzoek te overwegen van verzekering te veranderen. Velen hebben daar gehoor aan gegeven. We zijn steeds coulant gebleven. Sinds dit jaar 2018 zijn  er ook contracten  met Menzis. Dat betekent dat we nu met alle zorgverzekeraars zijn gecontracteerd.

Met zelfstandig wordt niet particulier of prive bedoeld. De DC|Pijncentra zijn officieel erkend zijn door de ZKN en de sectie Pijngeneeskunde van de NVA. Aanvankelijk werkten niet alle zorgverzekeraars mee.  De erkenning voor DC|Roermond was rond voor de UVIT groep (Unive, VGZ, IZA, IZZ, Trias) maar ook de Achmea groep (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avero, AGIS, IAK, De Friesland, UMC) en Multizorg (DSW, ASR, ONVZ, ENO, Zorg en Ziekenhuis, Salland, OWM, De Amersfoortse, Ditzo, VVAA). Pas op 1 mei 2013 kregen we te horen dat CZ ook gecontracteerd heeft (en daarmee ook OHRA en DeltaLloyd) Verder ook Menzis met Anderzorg sinds begin 2018.

De pijncentra van de DC Klinieken hebben al een officiele website, namelijk
www.dcpijncentrum.nl . Deze onofficiele website van mij loopt dus parallel aan de andere. In grote lijnen komen ze met elkaar overeen.

De Zwartbroekpoort omstreeks 1600 (zie www.historieroermond.nl)Het DC|Pijncentrum is per 1 oktober 2011
officieel open en is gevestigd aan de Zwartbroekpoort 3 te Roermond. Zie hiervoor ook contactinformatie. medewerkers van links naar rechts achtergrond: Roy Stevens, Jessie Bexkens, Cindy Mastenbroek,
 Jose de Jong, Suzanne Vinken, Marja Hekkens voorgrond:
Peter de Jong, Stefanie v.d. Luitgaarden,
 Cocky van Nes, Marjan van Doren,
afwezig:  Koen OverdijkDC Pijncentrum
De DC|Pijncentrum heeft een vliegende start gemaakt. Vanaf de start op 1 oktober 2011 zijn zijn er in de eerst drie maanden meer dan 600 patienten geweest. De meerderheid van de patienten waren al patient bij mij in het Laurentius Ziekenhuis, maar er waren ook 165 volledig nieuwe patienten, die nooit eerder op de pijnpoli van Roermond waren geweest. Om de drukte beter aan te kunnen wordt de formatie uitgebreid met een tweede anesthesioloog/pijnspecialist. Collega Dirk Peek is ons komen versterken vanaf 1 april 2012. Hij maakt tevens deel uit van de Weertse maatschap en is al enige tijd erkende pijnspecialist. Na zijn opleiding tot Anesthesioloog in het AZM heeft hij zich verder gespecialiseerd in de pijngeneeskunde in Genk (B.) bij Dr. J. van Zundert.Dirk Peek, FIPP* pijnspecialist* Fellow of Interventional Pain Practice: Deze titel heeft collega Peek verworven door het afleggen van een Internationale examen in de pijngeneeskunde.

Per 1 juni 2016,worden de gelederen versterkt met een nieuwe collega. Raad Dakheel zal als pijnspecialist bij de DC Klinieken komen. Evenals coll. Peek heeft hij FIPP achter zijn naam staan. Zijn voornaamste standplaats wordt DC Klinieken Maastricht, maar hij zal in ieder geval eenmaal in de week in Roermond patiëntenzorg verlenen op de vrijdag.

In december 2011 werd het DC Pijncentrum Roermond opgenomen in het register van erkende pijnklinieken van de Sectie Pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Inmiddels is dit door een kwaliteitsvisitatie de voorlopige erkenning omgezet in een definitieve erkenning. Ook heeft de vestiging een ZKN certificatie gekregen. Dit is een prestigeuze certificaat van zelfstandig behandelcentra (ZBC's)


Algemene inleiding


Met de anesthesiologische pijnbestrijding wordt meestal bedoeld, de behandeling van pijn door middel van zenuwbehandelingen. Hoewel anesthesiologen aanvankelijk vrijwel uitsluitend met priktechnieken werkten, is dit niet meer het geval. Tegenwoordig wordt zowel de  invasieve  pijnbestrijding als de  non-invasieve  pijnbestrijding door anesthesiologen toegepast. De op deze website beschreven technieken geven de situatie weer zoals toegepast op de DC Klinieken Roermond.

Multidisciplinair

De DC|Pijncentrum Roermond maakt deel uit van een groeiende netwerk van zelfstandig pijnklinieken met vestigingen in Almere, Rotterdam, Alkmaar (1 november 2011), Voorschoten (begin 2012) en DC Lairesse Amsterdam (eind 2013).  De pijnklinieken zijn multidiscplinair van karakter. Vanuit Roermond wordt ook spreekuur gedaan op de Maastrichtse vestiging van de DC Klinieken. Andere vestigingen hebben eveneens plannen voor spreekuur buiten het eigenlijke centrum.

Alle vestigingen zijn multidisciplinair, d.w.z. dat patienten met pijnproblematiek dat discipline overstijgend is worden besproken met een team van behandelaren die betrokken zijn bij de behandeling van pijnpatienten. Er zijn nu 3 bijeenkomsten per maand. Ongeveer 10% van de patienten worden op deze manier besproken.


neurologie:
De DC Klinieken Roermond heeft een eigen neuroloog, maar op dit moment is er een vacature voor een neuroloog. Alleen op DC Maastricht is er een neuroloog op de maandag. Van daar uit doet hij mee aan het wekelijks multidisciplinair overleg doormiddels van Skype.fysiotherapie:
De DC|Pijncentrum heeft een eigen fysiotherapeut, Koen Overdijk. Hij is als ZZP-er verbonden aan de kliniek en zal ook op de woensdag behandelingen doen en deelnemen aan het wekelijks multidisciplinair overleg. Hij heeft een eigen
Orthopedisch Adviesbureau in Venlo en is gespecialiseerd in MDT/McKenzie Therapie en Dean Watson Therapie.


Koen Overdijk, fysiotherapeut
samenwerking met de regio
De DC Klinieken Roermond werkt op verschillende manieren samen met anderen uit de regio. Er is samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in de zin dat de meeste patienten die Rontgen of laboratorium onderzoek nodig hebben, daar naar toe worden verwezen. Ook doorverwijzingen naar neuroloog, orthopaedisch chirurg of revalidatiearts, zijn overwegend aangewezen op het Laurentius Ziekenhuis. Tenslotte wordt ook gebruik gemaakt van de Centrale Sterilisatie aldaar. 


Van oktober 2011 tot en met juni 2014 werd er samen gewerkt met het
Regionaal Diagnostisch Centrum in Echt. RDC Echt is per 1 januari van dit jaar overgenomen door Meditta. Op de gevel staat nu Meditta Medisch Centrum. Echter, Meditta heeft de huur opgezegd, zodat wij voor de regio Echt een nieuw adres hebben moeten zoeken. Vanaf 21 juli wordt op iedere maandag middag spreekuur gehouden in het gebouw van het Groene kruis aan de Peyerstraat 119, 6101 GC te Echt. Hier is volop parkeer ruimte en het is op loopafstand van het station.

Op het Groene Kruis in Echt wordt om de andere woensdagmiddag spreekuur gehouden, maar behandelingen vinden plaats in Roermond.

Peyerstraat 119, 6101 GC te Echt.

Voorafspraken dient U te bellen met DC Klinieken Roermond: 0475-352772

Er wordt nog wel gebruik gemaakt van de diagnostische faciliteiten van Meditta MC. Men kan er doorgaans vrij snel te recht voor MRI's e.d. Ook wordt er soms samengewerkt met de Keulse neurochirurg, Dr. P. Simons die in Meditta MC spreekuur houdt.Vanaf januari 2016 wordt vindt twee maal per week pijn behandeling en spreek uur plaats op de zuster vestiging
DC Klinieken Maastricht. Ook hier geldt dat de invasieve behandelingen in Roermond plaatsvinden. Alleen eenvoudige behandelingen als TENS en iontoforese kunnen lokaal worden uitgevoerd. Omdat Dr. Peek per 1 oktober 2015 Weert heeft verlaten en in Sittard de praktijk van Dr. Rohof heeft overgenomen, zal de week schema grotendeels veranderen. Dr Rohof werkt nu bij DC Klinieken Almere.  Vanaf 1 juni 2016 vinden ook behandelingen in Maastricht plaats. Dr. Dakheel is nu de voornaamste pijnspecialist in Maastricht. Dr. Peek is daar ook elke week op de woensdag. Dr. Dakheel is er iedere maandag.Continuiteit van Zorg

Om te zorgen dat er ook tijdens afwezigheid de continuiteit van zorg wordt gewaarborgd, komt er een samenwerking met het St. Jansgasthuis te Weert. Door de komst van collega Peek en Dr. Dakheel  is er een betere dekking buiten kantooruren. Daarnaast heeft de DC|Pijncentrum al een negentiental Pijnspecialisten verspreid over het land, die inzage kunnen krijgen in het medisch dossier om U verder te helpen.

Bereikbaarheid wordt geregeld via de een Centrale. Dr de Jong heeft doorgaans dienst voor Roermond en Dr. Dakheel voor Maastricht. In de vakanties is dat Dr. Peek.


�������������
Inleiding

Het denken over pijn is sterk beïnvloed door de in Nederland wonende Franse filosoof, Rene Descartes. Hij ontwikkelde aan het eind van de achttiende eeuw een theorie waarbij pijn beschreven werd als een eenvoudig signaal dat vanuit de huid en andere structuren naar de hersenen werd overgebracht. Pijn was een teken van schade of dreigende schade, waarvoor een gepaste reactie nodig was om verdere schade te voorkomen.

   

het pijnmodel volgens de Franse filosoof Rene Descartes

De situatie is in werkelijkheid veel ingewikkelder. Met een dergelijk pijnmodel kunnen veel verschijnselen, die bij chronische pijn optreden, niet worden verklaard. Behalve signalen die van de huid, botten en organen naar de hersenen lopen, gaan er ook signalen van de hersenen terug naar de ruggenmerg. In de achterhoorn van de ruggenmerg bevindt zich een uiterst belangrijke schakelstation. Volgens de theorie van Melzack en Wall bevindt zich hier de zogenaamde pijnpoort of poortwachter. Hier kunnen pijnsignalen wel of niet worden doorgegeven aan de hersenen. Daardoor kan geringe weefselschade soms lijden tot ernstige pijnklachten, maar ook omgekeerd: ernstige ziektes kunnen soms pijnloos zijn.

In de achterhoorn van de ruggenmerg bevindt zich de zogenaamde pijnpoort

Steeds meer wordt het duidelijk dat chronische pijn niet slechts een symptoom is van een onderliggende ziekte, maar een ziekte op zichzelf. De verwachting dat alle chronische pijn te behandelen zou zijn door middel van zenuwbehandelingen bleek niet terecht te zijn. Slechts een deel van de mensen met chronische pijn is met een dergelijk techniek te helpen.

De diagnostiek en behandeling van pijn behoren niet uitsluitend tot het terrein van de anesthesioloog. Hoewel de anesthesioloog een belangrijke rol speelt kan hij dit niet zonder de samenwerking van vele andere disciplines. De belangrijkste soorten pijn voor de anesthesioloog zijn:

1. chronisch lage rugpijn (meestal met uitstraling naar een of beide benen)

2. nekpijn en whiplash (vaak met hoofd- of schouder/armpijn)

3. pijn uitgaand van de borstwervels

4. complex regionaal pijnsyndroom type 1(posttraumatische dystrofie)

5. pijn bij kanker

6. littekenpijn

7. zenuwpijn (neuropathische pijn)

8. aangezichtspijn waaronder
trigeminus neuralgie

De behandeling van pijn kan bestaan uit medicamenten, uit inspuitingen, uit zenuwbehandelingen zoals RF-laesies f uit zenuwstimulatie (TENS) of uit iontoforese (geneesmiddel toediening door de huid met behulp van stroom). Soms worden patienten besproken in een pijn team. Soms worden ze doorverwezen naar anderen voor nader diagnostiek of behandeling.

Inspuitingen en zenuwbehandeling worden tot de zogenaamde invasieve pijnbestrijding gerekend. Deze worden meestal in dagopname gedaan met behulp van Röntgendoorlichting of echo. U moet rekenen op een opname van een tot twee uur. Iontoforese behandeling vindt poliklinisch plaats.

Patiënten die in behandeling zijn bij Dr. de Jong  kunnen in aanmerking komen voor sedatie ook wel bekend als procedurele sedatie/analgesie of een 'roesje'. Dit houd in dat de patient tijdens de behandeling middelen krijgt toegediend via een infuus die zorgen voor een sterk verminderd bewustzijn en pijnbeleving. De voorwaarde hiervoor zijn vastgelegd in een richtlijn op initiatief van de Ned. Ver. voor Anesthesiologie, die in maart 2012 ingevoerd werd. Sedaties zijn alleen mogelijk op dinsdagochtend (bij dr. de Jong) of soms op vrijdag ochtend (bij dr. Dakheel).

Het resultaat van de behandeling is sterk wisselend. Bij chronisch pijn, wordt een halvering van de pijn gedurende enkele maanden al als positief ervaren. Vaak is dit het meeste wat men bereiken kan. Bij al te hoog gespannen verwachtingen zal een dergelijk resultaat teleurstellend zijn. Het resultaat van de behandelingen wordt weleens geduid met de Engelse naam 'outcome'. Onze resultaten leest U hier.

U vindt verder op onze website, patiëntenvoorlichting over diverse pijnsyndromen, over de meest voorkomende behandelingen, en links naar ander websites, en naar patiëntenverenigingen, en beroepsverenigingen.

Deze website is het intellectuele eigendom van P.C. de Jong. Hij is de enige auteur van de site. De domeinnaam is in handen van de webhost: flexwebhosting.
De informatie op de site wordt uiteraard gratis beschikbaar gesteld aan patiënten en hulpverleners. Echter het reproduceren van deze informaties voor commerciële of soortgelijke doeleinden wordt gezien als een schending van de auteursrechten. Dit zal alleen worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de auteur en met bronvermelding.


DC KliniekenbRoermond
Zwartbroekpoort 3
6041 LS Roermond

tel. 0475-352772
fax 0475-352771
e-mail:
Roermond@dcklinieken.nlzie verder:
www.DCpijncentrum.nl


Indien U medische vragen heeft kan U dit beter per e-mail aan ons richten, zodat dit door een arts kan worden beantwoord. Het secretariaat kan U alleen verder helpen met praktische/organisatorische vragen.

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 23-03-2019