Pijnpolikliniek.Info

 
 
 
Algemene info                              
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 

welkom op de website van het 
Pijncentrum DC Klinieken Roermond

Op deze website vindt U informatie over pijn in het algemeen, over specifieke pijnsyndromen en over de behandeling van pijn zoals dat op de pijnpolikliniek in Roermond plaatsvindt. 

Deze website is van begin af aan een persoonlijke website geweest van de onderstaand auteur. Ik was tot voor kort nog verbonden aan de pijnpolkliniek van het Laurentius Ziekenhuis. Daar heb ik  16 jaar met veel plezier gewerkt, maar per 1 oktober heb ik een overstap gemaakt naar de nieuwe zelfstandig behandelcentrum: het DC Klinieken Roermond. De site heeft het afgelopen jaar meer dan 100.000 bezoekers gehad uit heel Nederland en Vlaanderen. Nieuws bericht
Op 1 mei 2013 kregen we bericht dat Zorgverzekeraar CZ bereid is de DC Klinieken Roermond (en Alkmaar) te  contracteren. De is belangrijk nieuws voor 60% van onze patienten die bij CZ verzekerd zijn. Nu zijn 98% van onze patienten door hun verzekering bij ons gedekt.


Met zelfstandig wordt niet particulier of prive bedoeld. De DC|Pijncentra zijn officieel erkend zijn door de ZKN en de sectie Pijngeneeskunde van de NVA. Aanvankelijk werkten niet alle zorgverzekeraars mee.  De erkenning voor DC|Roermond was rond voor de UVIT groep (Univé, VGZ, IZA, IZZ, Trias) maar ook de Achmea groep (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, AGIS, IAK, De Friesland, UMC) en Multizorg (DSW, ASR, ONVZ, ENO, Zorg en Ziekenhuis, Salland, OWM, De Amersfoortse, Ditzo, VVAA). Pas op 1 mei 2013 kregen we te horen dat CZ ook gecontracteerd heeft (en daarmee ook OHRA en DeltaLloyd) Helaas is de specifieke erkenning van de Roermondse vestiging door Menzis (en Anderzorg) nog niet rond, maar U hoeft dus niet bang te zijn dat U de behandelingen zelf moet betalen. De rekening kan niet zomaar rechtstreeks naar de verzekeraar opgestuurd worden. U krijgt de rekening thuis met tekst en uitleg. U moet de rekening zelf opsturen naar de zorgverzekeraar. U hoeft alleen het gedeelte te betalen dat vergoed wordt (met in achtneming van de eigen bijdrage die U elk jaar moet betalen). Er wordt nu, bij zorgverzekeraars die niet contracteren, gewerkt met een volmacht (Acte van Cessie) zodat U als patiënt van de administratieve rompslomp af bent. Sinds kort geld dit alleen voor mensen die bij Mensis verzkerde zijn

De pijncentra van de DC Klinieken hebben al een officiele website, namelijk www.dcpijncentrum.nl . Deze onofficiele website van mij loopt dus parallel aan de andere. In grote lijnen komen ze met elkaar overeen.

                                    

                      De Zwartbroekpoort omstreeks 1600 (zie www.historieroermond.nl)Het DC|Pijncentrum is per 1 oktober 2011 officieel open en is gevestigd aan de Zwartbroekpoort 3 te Roermond. Zie hiervoor ook contactinformatie.


                    

         medewerkers van links naar rechts achtergrond: Roy Stevens, Jessie Bexkens, Cindy Mastenbroek,
         José de Jong, Suzanne Vinken, Marja Hekkens voorgrond: Peter de Jong, Stefanie v.d. Luitgaarden, 
         Cocky van Nes, Marjan Helgers,
         afwezig: Chantal Wulms, Linda Varga (foto gemaakt) en Koen Overdijk

                                                 

DC Pijncentrum
De DC|Pijncentrum heeft een vliegende start gemaakt. Vanaf de start op 1 oktober 2011 zijn zijn er in de eerst drie maanden meer dan 600 patienten geweest. De meerderheid van de patienten waren al patient bij mij in het Laurentius Ziekenhuis, maar er waren ook 165 volledig nieuwe patienten, die nooit eerder op de pijnpoli van Roermond waren geweest. Om de drukte beter aan te kunnen wordt de formatie uitgebreid met een tweede anesthesioloog/pijnspecialist. Collega Dirk Peek zal ons komen versterken vanaf 1 april 2012. Hij maakt tevens deel uit van de Weertse maatschap en is al enige tijd erkende pijnspecialist Na zijn opleiding tot Anesthesioloog in het AZM heeft hij zich verder gespecialiseerd in de pijngeneeskunde in. Genk (B.) bij Dr. J. van Zundert.

Inmiddels hebben we onze 1000ste patient verwelkomd.


Dirk Peek, FIPP* pijnspecialist* Fellow of Interventional Pain Practice: Deze titel heeft collega Peek verworven door het afleggen van een Internationale examen in de pijnbestrijding.

In december 2011 werd het DC Pijncentrum Roermond opgenomen in het register van erkende pijnklinieken van de Sectie Pijngeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Inmiddels is dit door een kwaliteitsvisitatie de voorlopige erkenning omgezet in een definitieve erkenning. Ook heeft de vestiging een ZKN certificatie gekregen. Dit is een prestigeuze certificaat van zelfstandig behandelcentra (ZBC's)

                                  

Algemene inleiding

Met de anesthesiologische pijnbestrijding wordt meestal bedoeld, de behandeling van pijn door middel van zenuwbehandelingen. Hoewel anesthesiologen aanvankelijk vrijwel uitsluitend met priktechnieken werkten, is dit niet meer het geval. Tegenwoordig wordt zowel de “invasieve” pijnbestrijding als de “non-invasieve” pijnbestrijding door anesthesiologen toegepast. De op deze website beschreven technieken geven de situatie weer zoals toegepast op de DC|Pijncentrum Roermond.

Multidisciplinair

De DC|Pijncentrum Roermond maakt deel uit van een groeiende netwerk van zelfstandig pijnklinieken met vestigingen in Almere, Rotterdam, Alkmaar (1 november 2011) en Voorschoten (begin 2012).  De pijnklinieken zijn multidiscplinair van karakter. Binnenkort (medio april 2013) wordt er vanuit Roermond ook spreekuur gedaan op de Maastrichtse vestiging van de DC Klinieken.

neurologie: 
De DC Klinieken Roermond heeft een eigen neuroloog, namelijk, drs. E.H. Koppejan, die op de dinsdag in het pijncentrum spreekuur doet en deel zal nemen aan het wekelijks multidisciplinair overleg. Patiënten met complexe problematiek waarvoor uitgebreider onderzoek nodig is worden verwezen naar een neuroloog van het Laurentius Ziekenhuis.

fysiotherapie: 
De DC|Pijncentrum heeft een eigen fysiotherapeut, Koen Overdijk. Hij is als ZZP-er verbonden aan de kliniek en zal ook op de dinsdag behandelingen doen en deelnemen aan het wekelijks multidisciplinair overleg. Hij heeft een eigen Orthopedisch Adviesbureau in Venlo en is gespecialiseerd in MDT/McKenzie Therapie en Dean Watson Therapie.


Koen Overdijk, fysiotherapeutpsychologie:
Er is een detacheringsovereenkomst met het
Bureau van Roosmalen voor een vaste psycholoog, namelijk Nico Alkema, die ook zal deelnemen aan het wekelijks multidisciplinair overleg.

revalidatie geneekunde:
Er is gesproken met de stichting Adelante in Hoensbroek over een bijdrage van een revalidatiearts, maar dit is nog niet rond.

Het Rughuis
Binnenkort komt er een vestiging van het Rughuis in Roermond. Er worden afspraken gemaakt voor samenwerking.

samenwerking met de regio
De DC Klinieken Roermond werkt op verschillende manieren samen met anderen uit de regio. Er is samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in de zin dat de meeste patienten die Röntgen of laboratorium onderzoek nodig hebben, daar naar toe worden verwezen. Ook doorverwijzingen naar neuroloog, orthopaedisch chirurg of revalidatiearts, zijn overwegend aangewezen op het Laurentius Ziekenhuis. Tenslotte wordt ook gebruik gemaakt van de Centrale Sterilisatie aldaar. Voor apothecaire toezicht wordt er samengewerkt met Apotheek "Aan de Singel", op 20 meter afstand van de kliniek. 

Tenslotte wordt er samen gewerkt met het
Regionaal Diagnostisch Centrum in Echt. Eénmaal in de week wordt daar een middag spreekuur gehouden, maar behandelingen vinden plaats in Roermond. Ook kan gebruik gemaakt worden van de diagnostische faciliteiten aldaar. Men kan er doorgaans vrij snel te recht voor MRI's e.d.

Vanaf april 2012 wordt er eens in de week (maandagochtend) spreekuur Dr. Dr. Peek gehouden in Maastricht op de zuster vestiging DC Klinieken Maastricht. Ook hier geldt dat de invasieve behandelingen in Roermond plaatsvinden. Alleen eenvoudige behandelingen als TENS en iontoforese kunnen lokaal worden uitgevoerd.

Continuiteit van Zorg

Om te zorgen dat er ook tijdens afwezigheid de continuiteit van zorg wordt gewaarborgd, komt er een samenwerkings met het St. Jansgasthuis te Weert. Door de komst van collega Peek is er een betere dekking buiten kantooruren. Daarnaast heeft de DC|Pijncentrum heeft al een drtiental Pijnspecialisten verspreid over het land, die inzage kunnen krijgen in het medisch dossier om U verder te helpen. 


             
Inleiding

Het denken over pijn is sterk beïnvloed door de in Nederland wonende Franse filosoof, Rene Descartes. Hij ontwikkelde aan het eind van de achttiende eeuw een theorie waarbij pijn beschreven werd als een eenvoudig signaal dat vanuit de huid en andere structuren naar de hersenen werd overgebracht. Pijn was een teken van schade of dreigende schade, waarvoor een gepaste reactie nodig was om verdere schade te voorkomen.

  

het pijnmodel volgens de Franse filosoof René Descartes

De situatie is in werkelijkheid veel ingewikkelder. Met een dergelijk pijnmodel kunnen veel verschijnselen, die bij chronische pijn optreden, niet worden verklaard. Behalve signalen die van de huid, botten en organen naar de hersenen lopen, gaan er ook signalen van de hersenen terug naar de ruggenmerg. In de achterhoorn van de ruggenmerg bevindt zich een uiterst belangrijke schakelstation. Volgens de theorie van Melzack en Wall bevindt zich hier de zogenaamde pijnpoort of poortwachter. Hier kunnen pijnsignalen wel of niet worden doorgegeven aan de hersenen. Daardoor kan geringe weefselschade soms lijden tot ernstige pijnklachten, maar ook omgekeerd: ernstige ziektes kunnen soms pijnloos zijn.

 

In de achterhoorn van de ruggenmerg bevindt zich de zogenaamde pijnpoort

Steeds meer wordt het duidelijk dat chronische pijn niet slechts een symptoom is van een onderliggende ziekte, maar een ziekte op zichzelf. De verwachting dat alle chronische pijn te behandelen zou zijn door middel van zenuwbehandelingen bleek niet terecht te zijn. Slechts een deel van de mensen met chronische pijn is met een dergelijk techniek te helpen.

De diagnostiek en behandeling van pijn behoren niet uitsluitend tot het terrein van de anesthesioloog. Hoewel de anesthesioloog een belangrijke rol speelt kan hij dit niet zonder de samenwerking van vele andere disciplines. De belangrijkste soorten pijn voor de anesthesioloog zijn:

1. chronisch lage rugpijn (meestal met uitstraling naar één of beide benen)

2. nekpijn en whiplash (vaak met hoofd- of schouder/armpijn)

3. pijn uitgaand van de borstwervels

4. complex regionaal pijnsyndroom type 1(posttraumatische dystrofie)

5. pijn bij kanker

6. littekenpijn

7. zenuwpijn (neuropathische pijn)

8. aangezichtspijn waaronder trigeminus neuralgie

De behandeling van pijn kan bestaan uit medicamenten, uit inspuitingen, uit zenuwbehandelingen zoals RF-laesies of uit zenuwstimulatie (TENS) of uit iontoforese (geneesmiddel toediening door de huid met behulp van stroom). Soms worden patiënten besproken in een ‘pijn team’. Soms worden ze doorverwezen naar anderen voor nader diagnostiek of behandeling.

 

Inspuitingen en zenuwbehandeling worden tot de zogenaamde ‘invasieve’ pijnbestrijding gerekend. Deze worden meestal in dagopname gedaan met behulp van Röntgendoorlichting. U moet rekenen op een opname van één tot twee uur. Iontoforese behandeling vindt poliklinisch plaats. 

Patiënten die in behandeling zijn bij Dr. de Jong  of Dr. Peek kunnen in aanmerking komen voor sedatie ook wel bekend als procdurele sedatie/analgesie of een 'roesje'. Dit houd in dat de patiënt tijdens de behandeling middelen krijgt toegediend via een infuus die zorgen voor een sterk verminderd bewustzijn en pijnbeleving. De voorwaarde hiervoor zijn vastgelegd in een richtlijn op initiatief van de Ned. Ver. voor Anesthesiologie, die in maart 2012 ingevoerd werd. Sedaties zijn alleen mogelijk op dinsdagmiddag (bij dr. de Jong) of vrijdag ochtend (bij dr. Peek).

Het resultaat van de behandeling is sterk wisselend. Bij chronisch pijn, wordt een ‘halvering’ van de pijn gedurende enkele maanden al als positief ervaren. Vaak is dit het meeste wat men bereiken kan. Bij al te hoog gespannen verwachtingen zal een dergelijk resultaat teleurstellend zijn.

U vindt verder op onze website, patiëntenvoorlichting over diverse pijnsyndromen, over de meest voorkomende behandelingen, en links naar ander websites, en naar patiëntenverenigingen, en beroepsverenigingen. 

Deze website is het intellectuele eigendom van P.C. de Jong. Hij is de enige auteur van de site. De domeinnaam is eigendom van de webhost: NIV webhosting.
De informatie op de site wordt uiteraard gratis beschikbaar gesteld aan patiënten en hulpverleners. Echter het reproduceren van deze informaties voor commerciële of soortgelijke doeleinden wordt gezien als een schending van de auteursrechten. Dit zal alleen worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de auteur en met bronvermelding.


DC Klinieken Roermond
Zwartbroekpoort 3
6041 LS Roermond

tel. 0475-352770
fax 0475-352771
e-mail: Roermond@dcklinieken.nlzie verder: www.DCpijncentrum.nl


Indien U medische vragen heeft kan U dit beter per e-mail aan ons richten, zodat dit door een arts kan worden beantwoord. Het secretariaat kan U alleen verder helpen met praktische/organisatorische vragen.

 

 

 

 

 

 

 
© NIV Webhosting Swalmen - Laatste wijziging op 24-09-2013